desi alarm

ev alarmi

isyeri alarmi

ev isyeri alarmi

alarm sistemleri

Povijest župe - Izvješća bosanskih apostolskih vikara (biskupa) o Uskoplju
Index članka
Povijest župe
Crkva blaženoga Ivana iz 1244. u Uskoplju
Uskoplje i (li) Vakuf
Rani starokršćanski korijeni
Staroantička ranokršćanska bazilika na uskopaljskoj Glavici iz 5. / 6. stoljeća
“Hrvatin od Uskoplja”
Pod prvim bosanskim kraljem Tvrtkom i legenda o Susidu
Franjevci u Uskoplju od 1406. godine
Turska agresija i okupacija Bosne
Fra Anđeo Zvizdović, pošteni redovnik, i sultan Mehmed II. Osvajač (el Fatih)
Fra Ivan Bandulavić, pisac iz Uskoplja
Čudo fra Stipana Skopljanina
Izvješća bosanskih apostolskih vikara (biskupa) o Uskoplju
Tri pohoda biskupa Marka Dobretića
Stalno pastoralno djelovanje franjevaca u Uskoplju (18. st.)
Popis 1991.: Narodnosni sastav po naseljima uskopaljske općine
Općina Uskoplje
Pjesma o Uskoplju
Slike
Sve stranice

Prvi kanonski pohod (vizitaciju) katolicima u Bosni, a onda i u Uskoplju, nakon Bečkoga rata obavio je apostolski administrator biskup fra Mato Delivić 1736. god. On je 10. lipnja došao krišom u Dobrošin, gdje je tri dana dijelio sakrament sv. krizme. U Uskoplju je tada bio župnikom fra Pavao Lozić iz Fojnice. On je pastorizirao skopaljska i u kupreška katolička sela. U župi nije bilo nijedne crkve, osim ruševina crkve sv. Ivana Krstitelja u Dobrošinu, te ruševina crkava u Voljicu i Bistrici. U Bistrici su bile vidljive ruševine jednog, a u Voljicu čak dvaju samostana. Jedan od njih je po svoj prilici pripadao benediktincima, dok se za drugog ne zna komu je pripadao. Biskup Delivić je tada zabilježio da je jedan mladić iz Donjeg Vakufa, jer nije mogao platiti begovski hak, prešao na islam, a dvije pravoslavne djevojke, koje su se udale za katolike, prešle su na katoličku vjeru. U sastavu skopaljske župe bilo je tada i područje Kupresa.

U Dobrošinu je, bilježi Delivić, bilo 12 katoličkih kuća sa 100 katolika od kojih je biskup krizmao 62 osobe. U kasabi G. Vakuf bilo je 9 katoličkih kuća s 50 duša od kojih je u Dobrošinu krizmano 30. Na Vrsima su bile 3 katoličke kuće i 30 katolika od kojih je ovom prilikom krizmano 16. U Grnici su bile 2 katoličke kuće s 24 duše od kojih je ovom prilikom u Dobrošinu krizmano 14. Na Paloču su bile 4 katoličke kuće s 30 duša (krizmano 9). U Voljicu je bila 1 katolička kuća s 30 duša, od čega ih je krizmano 8. U Bistrici je također bila 1 katolička kuća sa 7 duša, od kojih je krizmano 3. U Ričici su bile 3 katoličke kuće s 20 duša (krizmano 6). U Vilić Polju su bile 4 katoličke kuće s 35 duša od kojih je u Dobrošinu krizmano 15. Na Seocu je bila 1 katolička kuća s 8 duša, od kojih je Delivić krizmao 3. Na Pidrišu je također bila 1 katolička kuća sa 6 duša, od kojih je u Dobrošinu krizmano 2. U Odžaku je bilo 5 katoličkih kuća s 30 duša, od kojih je Delivić krizmao 15. Nakon obavljene sv krizme u Dobrošinu, Delivić se preko Mračaja prebacio na Kupres gdje je sv krizmu nastavio dijeliti u Malovanu.

Apostolski vikar, biskup fra Pavao Dragičević, više puta je kanonski pohodio Uskoplje, i to 1745., 1748., 1752. i 1755. On je 1752. u Uskoplju boravio 17. listopada, kada je svete sakramente, osobito sakrament potvrde, dijelio u Bistrici i Voljicu. Ovaj je biskupov pohod bio je obilježen bunom spahija, koja je 1751. zahvatila i Uskoplje. Prilikom slamanja pobune Uskoplje je bilo poharano, a na udaru su tom prilikom bili i uskopaljski katolici.

Dana 15. 07. 1768. Uskoplje je pohodio i apostolski vikar, biskup fra Marijan Bogdanović. U Voljicu je odsjeo je u kući Tadije Juričevića gdje je najčešće odsjedao i skopaljski župnik. Svetu misu s podjelom sakramenta potvrde slavio je 16. srpnja u jednom voljičkom sjeniku. Tom prilikom se pozabavio i slučajem nekog Mate Kvesića koji je osam dana ranije iz župe Blato u Hercegovini doveo neku Paulu Čović, ali ih skopaljski župnik fra Stjepan Kovačević, i sam biskup, nisu htjeli vjenčati. Kvesić je iz osvete na biskupa nahuškao Osmanlije pred kojima je biskup morao pobjeći. Sutradan je biskup Bogdanović služio svetu misu i podučavao puk negdje na Vrbasu, a potom je, na putu za Ramu ručao kod nekoga Nikole Bulajića.

Prema izvješću biskupa Bogdanovića, sastavljenom 20. ožujka 1769., u župi Skoplje 1768. godine katolici su živjeli u 13 sela i u kasabi G. Vakuf u 153 domaćinstva. Od toga je pričešćenih (starijih od 11-12 godina) bilo 1.068, a mlađih 516. Sveukupno je bilo 1.584 osobe...